Strona WWWStrona WWW

Godło

Geografia

  • Walory turystyczne

Gradówek i Niwnice to bardzo piękne miejscowości, otoczone Borem Gradowskim.
Pobliskie lasy są doskonałym terenem dla grzybiarzy.
Nieskażone powietrze i wody sprzyjają zdrowemu, rodzinnemu wypoczynkowi.
Piękna okolica pozwala na długie i spokojne spacery.
Są tu obszary nizinne, pagórkowate i górzyste, a także piękne łąki.
Gospodarstwa obfitują w świerze jaja, mleko, sery, śmietanę i masło.
W ogrodach i sadach rośnie wiele zdrowych warzyw i owoców.
Cisza i sopkój sprzyjają wyciszeniu. Atutem jest także bliskość Gór izerskich
i Karkonoszy oraz przejść granicznych z Czechami i Niemcami.

  • Lokalizacja
Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Niwnic i Gradówka. Obie wsie sąsiadują ze sobą.
Położone są na Dolnym Śląsku w powiecie lwóweckim. Niwnice leżą na trasie Lwówek
Śląski - Radłówka - Nowogrodziec, 8 kilometrów od Lwówka Śląskiego, a Gradówek na

trasie Lwówek Śląski - Płóczki - Gryfów Śląski. Niwnice to wieś łańcuchowa w Niecce

Lwóweckiej nad iwnicą (230 - 280 m.n.p.m.). Na dużą odległość rozopścierają się
tu pola uprawne i lasy. Są tu wzniesienia takie jak Zadzior (ok. 300 m.n.p.m.)
i Twardziel (315 m.n.p.m.). Natomiast Gradówek jest to wieś placowa w widłach
Płóczki i iwnicy położona na wniesieniach Gradowskich (260 - 300 m.n.p.m.).
Jednym ze wniesień jest Góra Heleny (332 m.n.p.m.).

  • Zwierzęta i rośliny
W naszym regionie występują następujące zwierzęta: lisy, jastrzębie, sarny, zające,
gronostaje, dziki, piżmaki, przejściowo jelenie, myszy, szczury, jeże, kaczki krzyżówki,
łabędzie, kuropatwy, wróble, jaskółki, sroki, bażanty, czaple, sikorki, gile, gołębie,
grzywacze, borsuki, kuny, kuny jenoty, kuny tumaki, kuny kamionki, tchórze.

W Niwnicach i Gradówku można też spotkać takie rośliny jak:czarny bez, czerwona
jarzębina, szakłak pospolity, barwinek pospolity, macierzanka piaskowa, brzoza
ojcowska, buk zwyczajny, cis pospolity, dąb, jodła, kasztanowiec zwyczajny,
lipa, świerk kujący, topola, sosna, leszczyna, grusza, jabłoń, śliwa, czereśnia,
wiśnia, czerwona porzeczka, czarna porzeczka, agrest, maliny, jeżyny, orzech włoski.

Drzewa z parku przy Szkole Podstawowej w Niwnicach: limba, pomnik przyrody dąb "Aktor",
pomnik przyrody buk.


  • Wody

Przeważająca część Gradówka i Niwnic położona jest w dorzeczu potoku Iwica, który
jest dopływem Kwisy. Tylko północna część Gradówka leży w dorzeczu Płóczki,
dopływu Bobru. Dział wodny między tymi potokami biegnie wzdłuż szosy
Lwówek - Gryfów. Potok Iwica bierze swój początek w lesie na południowy zachód
od gradówka, płynie przez Niwnice dość krętą i wąską doliną. Jego zachodnie zbocza
są łagodne, wschodnie strome i wielu miejscach urwiste. Iwica należy do rzek
o deszczowo - śnieżnym charakterze zasilania, ilość wody jest w niej nieregularna
i charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. 

  • Klimat
Obszar Niwnic i Gradówka należy do regionu pogórskiego, charakteryzującego się
zwiększoną ilością opadów atmosferycznych (powyżej 700 milimetrów rocznie)
oraz stosunkowo niskimi średnimi rocznymi temperaturami powietrza. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 7,80C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,50C),

najchłodniejszym styczeń (-1,70C). Okres wegetacyjny trwa około 200 dni.

Aktualności

Strona 1 z 16  > >>