Strona WWWStrona WWW

Godło

Dla rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Pecold

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Angelika Pandadzidis

SKARBNIK
Iwona Horbanowicz

CZŁONKOWIE

Ewelina Midek
Maria Borejsza
Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami

           początek zebrań godzina 15:30

20.09.2017  Ogólne zebrania wychowawców klas z rodzicami. Wybory do Rady 
Rodziców.
Szkolenie rodziców nt. aktów prawnych regulujących
pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.26.10.2016   Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami.

21.12.2016    Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

01.02.2017    Wywiadówka - informacja o ocenie z zachowania i nauczania
za I semestr 2016/2017

29.03.2017    Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami

17.05.2017    Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.Informacja dla rodziców  o ubezpieczeniu NNW w roku szkolnym 2016/2017

ZASADY ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD


Rady dla rodziców - jak wychowywać bez przemocy i chronić przed nią


Symptomy pozwalające rozpoznać czy dziecko doświadcza przemocy i cyberprzemocy

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE  -  numery telefonów


Profilaktyka uzależnień od narkotyków i innych środków odurzającychZasady bezpiecznego korzystania z mediów

Aktualności

Strona 1 z 3  > >>