Strona WWWStrona WWW

Godło

Dla rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Krenz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Iwona Horbanowicz

SKARBNIK
Angelika Pandadzidis

CZŁONKOWIE

Katarzyna Anioł
Małgorzata Kozioł
Anna Latawiec
Katarzyna Szaruga


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

wtorek 31.10.2017 r.

piątek 22.12.2017 r.

wtorek 2.01.2018 r.

środa 28.03.2018 r.

poniedziałek 30.04.2018 r.

środa 2.05.2018 r.

piątek 4.05.2018 r.

piątek 1.06.2018 r.


Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami

           początek zebrań godzina 15:30

20.09.2017  Ogólne zebrania wychowawców klas z rodzicami. Wybory do Rady 
Rodziców.
Szkolenie rodziców nt. aktów prawnych regulujących
pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.25.10.2017   Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami.

3.01.2018    Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.

07.02.2018    Wywiadówka - informacja o ocenie z zachowania i nauczania
za I semestr 2017/2018

4.04.2018    Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami

16.05.2018    Ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną.Informacja dla rodziców  o ubezpieczeniu NNW w roku szkolnym 2016/2017

ZASADY ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD


Rady dla rodziców - jak wychowywać bez przemocy i chronić przed nią


Symptomy pozwalające rozpoznać czy dziecko doświadcza przemocy i cyberprzemocy

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE  -  numery telefonów


Profilaktyka uzależnień od narkotyków i innych środków odurzającychZasady bezpiecznego korzystania z mediów

Aktualności

Strona 1 z 16  > >>